Under sommaren har vi ej fredagspåsar -återkommer till hösten